Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Instellingen en particulieren Batavia

Toegangen
3564-3565
Agenda's van ingekomen missiven.
1808 - 1811
5 delen
3564
.
1808 mei 31 - 1808 december 27
 
Met bijlagen.
3565
. Met marginale beschikkingen.
1808 september 30 - 1809 augustus 14 en 1811 januari 2 - 1811 mei 21
4 delen