Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Inlandse vorsten

Ingekomen en uitgaande missiven
3567-3569
Briefwisseling. In verschillende talen; alle met Nederlandse vertalingen.
1756 - 1808
1 pak, 2 omslagen
3567
1756 maart 30 - 1799 oktober 31
1 pak
Fragment van correspondentie met inlandse vorsten in Bantam 1779 oktober 14 en 1780 januari 11. Gepagineerd 144-146 en 188-191. Moderne paginering (maar foutief) 351 - 359. Zie inv. nr. 4559 Aanvullingen 2002-2007.
3568
. Met de koning van Tansjour betreffende het eigendom van land bij Nagapatnam.
1780 mei 3 - 1780 september 15
 
Met bijlagen
3569
1808 juli 2 - 1808 november 28
 
Met bijlage
3570-3584
Ingekomen missiven ('Translaten').
1750 - 1812
13 delen, 1 pak, 2 stukken
Gedeeltelijk met inhoudsopgaven. In het Nederlands
3570
1750 mei 1 - 1754 mei 26
 
Brief van Tommagong Indranata te Surabaya aan de Gouverneur van Java's Noord-oostkust Van Hohendorff, met translaat, met fragmenten van andere translaten uit dezelfde periode, 1752 juli 3.
Zie inv. nr. 4558 Aanvullingen 2002-2007.
3571
1754 mei 26 - 1758 juli 1
 
3572
1758 juli 1 - 1762 juni 30
 
3573
1762 augustus 12 - 1768 mei 2
 
3574
1768 april 11 - 1771 mei 9
 
3575
1772 september 21 - 1776 april 18
 
3576
1785 mei 13 - 1788 september 18
 
3577
1788 september 26 - 1792 juni 22
 
3578
1793 mei 23 - 1794 september 23 en 1804 september 10 - 1808 december 3
 
3579
1797 juli 18 - 1799 november 23
 
3580
1799 februari 14 - 1804 oktober 4
1 pak
3581
1799 november 26 - 1801 juni 20
 
3582
1801 augustus 3 - 1804 oktober 5
 
3583
1807 december 22 en 1809 december 27
2 stukken
Van de koning van Siam betreffende de levering van diverse goederen.
3584
1809 januari 24 - 1812 mei 29
 
Met vertalingen in het Javaans en het Maleis.
3585-3593
Minuten van uitgaande missiven.
1750 - 1811
7 banden, 1 pak, 1 omslag
In verschillende talen. Gedeeltelijk met bijlagen
Zie inv.nr. 3181 voor een aantal kopie-uitgaande missiven aan diverse vorsten.
3585
1750 augustus 5 - 1809 februari 7
 
3586
.
1750 december 31 - 1789 december 31
 
Aan de koning van Tidore
3587
1750 december 31 - 1800 augustus 12
1 pak
3588
1750 december 31 - 1810 februari 5
 
3589
1751 januari 22 - 1770 december 31
 
3590
1751 juli 17 - 1804 maart 20
 
3591
.
1756 november 13 - 1800 april 15
 
Aan de koning van Trangano.
3592
1796 mei 3 - 1811 juni 2
 
3593
1799 oktober 14 - 1803 juni 20
1 omslag