Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Inlandse vorsten

Toegangen
3594
Lijsten van ingekomen missiven
1795 maart 3 - 1806 december 31
1 band