Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Inlandse vorsten

Verdragen en contracten
De Hoge Regering sloot contracten af met de vorsten binnen het octrooigebied om haar handelsbelangen veilig te stellen. Het karakter van deze contracten verschilt nogal en was afhankelijk van de aard van de relatie tussen de Compagnie en de betreffende vorst. Deze relaties varieerden van 'gelijkwaardig' tot 'ongelijkwaardig'. Inhoudelijk bevatten de contracten afspraken over o.a. de wederzijdse levering van producten, gemeenschappelijke politieke en militaire belangen, de uitlevering van personen en de regelmatige uitwisseling van geschenken.
De contracten zijn gepubliceerd: Heeres, J.E., en F.W. Stapel eds., Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten. Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 57, 87, 91, 93 en 96 ('s-Gravenhage 1907-1955).
3595-3596
Extracten uit verdragen en contracten tussen de Hoge Regering en inlandse vorsten en extracten uit verdragen tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en andere staten.
1596 - 1742
2 delen
Met repertoria.
De extracten (in het Nederlands) zijn chronologisch geordend. De repertoria zijn alfabetisch op buitenkantoor ingedeeld.
3595
1596 juli 3 - 1674 september 13
 
3596
1661 augustus 6 - 1742 oktober 27
 
3597-3603
Kopieën van verdragen en contracten met diverse vorsten.
1596 - 1782
7 delen
Met repertoria.
De verdragen (in het Nederlands) zijn chronologisch geordend. De repertoria zijn alfabetisch op buitenkantoor ingedeeld.
3597
1596 - 1662
 
3598
1652 januari 31 - 1755 mei 12
 
Niet compleet.
3599
1658 december 24 - 1673 juli 13
 
3600
1733 juni 23 - 1752 april 16
 
3601
1752 april 17 - 1758 oktober 1
 
3602
1757 april 1 - 1775 januari 28
 
3603
1776 augustus 19 - 1782 april 27
 
3604-3620
Verdragen en contracten met individuele vorsten. In verschillende talen; grotendeels met Nederlandse vertalingen.
(1618) 1638 - 1788
4 banden, 2 pakken, 1 omslag, 11 stukken
Net en kopie.
---
Met diverse vorsten te Perzië.
1618 - 1729
 
Kopie
Zie inv.nr. 4485 Aanvullingen 2002-2007.
De contracten werden afgesloten door Compagnie-vertegenwoordigers te Souratte.
3604
Met de koning van Candia.
1638 mei 23
 
Kopie
3605
Met de koning van Candia.
1649 augustus 6
1 band
Kopie
In drievoud.
3606
Met diverse Ceylonse vorsten.
1659 maart 1 - 1711 juni 11
1 band
Kopie
Met inhoudsopgave.
3607
Met diverse vorsten van Malabaar.
1661 december 23 - 1771 februari 19
1 pak
Net en kopie.
3608
Met de koning van Siam.
1664 augustus 22 - 1754 oktober 17
 
Extracten
3609
Met diverse vorsten van Coromandel.
1665 - 1699
1 omslag
Net en kopie.
Met bijlage.
3610
Met de vorst van Macassar.
1670 februari 28
 
Net
3611
Met diverse vorsten te Malacca.
1680 - 1787 februari 7
1 band
Net en kopie.
3612
Met de koning van Siam.
1688 november 14
 
Net
3613
Met de sjah van Perzië.
1717 juli - 1717 november
1 band
Net en kopie.
3614
Met diverse vorsten te Banjermassing.
1733 december 26 - 1806 augustus 11
1 pak
Net en kopie.
3615
Met de koning van Johore.
1756 januari 19
 
Kopie
3616
Met de koning van Candia.
1766 februari 14
 
Kopie
3617
Met de koning van Maloerang en Saringano, Mindanao en Philippijnen.
1787 juni
 
Net en kopie.
3618
Met de vorst van Carnatica, 25 februari 1786 en 7 juli 1788.
1787 oktober 2 en 1788 december 1
2 stukken
Net
De dateringen zijn de data van de ratificaties.
3619
Met de vorst van Souracarta.
1799 oktober 4
 
Net
In het Javaans.
3620
Met de vorst van Djocjacarta.
1799 oktober 4
 
Net
In het Javaans.