Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

Buitenkantoren
Deze rubriek bevat de briefwisseling met de buitenkantoren en is onderverdeeld in: Algemeen dat alle buitenkantoren betreft en Bijzonder dat de specifieke kantoren betreft.
De archiefstukken die in deze rubriek beschreven staan, zijn niet de archiefstukken die door de buitenkantoren zelf zijn gevormd. Zie voor (delen van) deze archieven: de collectie Buitenland en de 'gewestelijke archieven'. Ook worden delen van deze archieven bewaard in het Nationaal Archief van Nederland en op locatie in Chennai (India), Colombo (Sri Lanka) en Kaapstad (Zuid-Afrika).
De briefwisseling en de verdragen en contracten met de inlandse vorsten zijn beschreven in de rubriek Inlandse vorsten (inv.nrs. 3567-3620).