Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Algemeen

Ingekomen en uitgaande missiven.
3621
Briefwisseling tussen directeur-generaal N. Engelhard en de 'Oosterse gouvernementen', Ambon, Banda, Macassar, Palembang en Banjermassing en de commissarissen tot den Commissie tot den overneem van de oostersche possessien om de grote Oost.
1801 september 20 - 1808 maart 6
1 band
---
Ingekomen duplicaat aparte brieven en papieren van Java's Noord-Oostkust, Ternate, Makassar, Banda Neira.
30 april 1803 - 12 september 1803
1 pak
Zie inv. nr. 4605 Aanvullingen 2002-2007.
3622
Ingekomen secrete missiven.
1804 februari 28 - 1804 september 16
1 band
Met bijlagen.
3623-3624
Minuten van uitgaande generale missiven. Gedeeltelijk met repertoria.
1809 - 1811
3 banden. 1 omslag
3623
. Aan Ambon, Banda, Macassar, Palembang, Ternate en Timor.
1809 november 20 - 1810 september 26
1 omslag
3624
Aan de landdrosten in Java.
1811 juli 30 - 1811 september 20.
 
3625-3724
Kopieboeken van uitgaande generale missiven ('Afgaand indiaas briefboek'). Grotendeels met repertoria of inhoudsopgaven en bijlagen.
1649 - 1808
100 delen
Bevat mede missiven aan vorsten.
3625
1649 december 31 - 1650 december 3
 
Bevat mede missiven aan de Heren Zeventien en de Kamers.
3626
1730 januari 6 - 1730 mei 23
 
Met repertorium 1730 januari 6 - 1730 december 28.
3627
1730 mei 23 - 1730 september 1
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3626.
3628
1730 september 1 - 1730 december 28
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3626.
3629
1731 januari 9 - 1731 juni 30
 
3630
1731 juli 16 - 1731 december 28
 
3631
1732 januari 1 - 1732 juni 28
 
3632
1732 juli 1 - 1732 december 29
 
3633
1733 januari 5 - 1733 juni 30
 
3634
1734 januari 5 - 1734 juni 29
 
3635
1734 juli 6 - 1734 december 28
 
3636
1735 januari 17 - 1735 juli 23
 
Met repertorium 1735 januari 17 - 1735 december 31.
Missive 1735 juli 23 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 3637.
3638
1736 januari 13 - 1736 juni 30
 
3639
1736 juli 7 - 1736 december 31
 
3640
1737 januari 1 - 1737 juni 20
 
3637
1735 juli 23 - 1735 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3636.
Missive 1735 juli 23 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 3636.
3641
1737 juli 3 - 1737 december 24
 
3642
1738 januari 4 - 1738 juli 24
 
3643
1738 juli 26 - 1738 december 31
 
3644
1739 januari 16 - 1739 augustus 29
 
3645
1739 september 2 - 1739 december 31
 
3646
1740 januari 5 - 1740 juni 24
 
3647
1740 juli 2 - 1740 december 24
 
3648
1741 januari 5 - 1741 juni 30
 
3649
1741 juli 4 - 1741 december 30
 
3650
1742 januari 3 - 1742 juli 13
 
3651
1742 juli 12 - 1742 december 30
 
3652
1743 januari 4 - 1743 december 24
 
3653
1744 januari 8 - 1744 december 27
 
3654
1745 maart 2 - 1745 december 31
 
3655
1746 januari 3 - 1746 december 31
 
3656
1747 januari 3 - 1747 juli 25
 
Met repertorium 1747 januari 3 - 1747 december 31.
3657
1747 juli 25 - 1747 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3656.
3658
1748 januari 2 - 1748 december 31
 
3659
1749 januari 1 - 1749 december 31
 
3660
1750 januari 4 - 1750 december 31
 
3661
1751 januari 5 - 1751 december 31
 
3662
1752 januari 8 - 1752 december 31
 
3663
1753 januari 6 - 1753 december 31
 
3664
1754 januari 8 - 1754 december 31
 
3665
1755 januari 4 - 1755 december 31
 
3666
1756 januari 16 - 1756 juli 30
 
Met repertorium 1756 januari 16 - 1756 december 31.
3667
1756 juli 29 - 1756 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3666.
3668
1757 januari 4 - 1757 december 31
 
3669
1758 januari 2 - 1758 december 31
 
3670
1759 januari 8 - 1759 december 31
 
3671
1760 januari 7 - 1760 augustus 22
 
Met repertorium 1760 januari 7 - 1760 december 31.
3672
1760 augustus 26 - 1760 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3671.
3673
1761 januari 8 - 1761 december 31
 
3674
1763 januari 4 - 1763 december 31
 
3675
1764 januari 6 - 1764 december 31
 
3676
1765 januari 18 - 1765 juli 5
 
Met repertorium 1765 januari 18 - 1765 december 31.
3677
1765 juli 5 - 1765 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3676.
3678
1766 januari 10 - 1766 juni 27
 
Met repertorium 1766 januari 10 - 1766 december 31.
3679
1766 juli 5 - 1766 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3678.
3680
1767 januari 2 - 1767 juli 28
 
Met repertorium 1767 januari 2 - 1767 december 31.
3681
1767 juli 28 - 1767 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3680.
3682
1768 januari 4 - 1768 juli 22
 
Met repertorium 1768 januari 4 - 1768 december 31.
3683
1768 juli 29 - 1768 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3682.
3684
1769 januari 6 - 1769 juni 30
 
Met repertorium 1769 januari 6 - 1769 december 31.
3685
1769 juli 4 - 1769 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3684.
3686
1770 januari 5 - 1770 juli 21
 
Met repertorium 1770 januari 5 - 1770 december 31.
3687
1770 augustus 3 - 1770 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3686.
3688
1771 januari 10 - 1771 december 31
 
3689
1772 januari 4 - 1772 juli 31
 
Met repertorium 1772 januari 4 - 1772 december 31.
3690
1772 juli 31 - 1772 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3689.
3691
1773 januari 8 - 1773 december 31
 
3692
1774 januari 10 - 1774 december 31
 
3693
1775 januari 6 - 1775 december 30
 
3694
1776 januari 4 - 1776 juli 31
 
Met repertorium 1776 januari 4 - 1776 december 31.
3695
1776 augustus 3 - 1776 december 31
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3694.
3696
1777 januari 3 - 1777 december 31
 
3697
1778 januari 2 - 1778 december 31
 
3698
1779 januari 4 - 1779 december 31
 
3699
1780 januari 11 - 1780 december 31
 
3700
1781 januari 20 - 1781 december 31
 
3701
1782 januari 4 - 1782 december 31
 
3702
1783 januari 3 - 1783 december 31
 
3703
1784 januari 13 - 1784 december 31
 
3704
1785 januari 5 - 1785 december 27
 
3705
1786 januari 6 - 1786 december 31
 
3706
1791 januari 7 - 1791 oktober 4
 
Met inhoudsopgave 1791 januari 7 - 1791 december 30.
3707
1791 januari 7 - 1791 december 30
 
3708
1791 mei 3 - 1791 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 3706.
3709
1792 januari 9 - 1792 december 31
 
3710
1793 januari 4 - 1793 december 31
 
3711
1794 januari 3 - 1794 december 29
 
3712
1795 januari 8 - 1795 december 24
 
3713
1796 januari 5 - 1796 december 30
 
3714
1797 januari 6 - 1797 december 31
 
3715
1798 januari 9 - 1798 december 31
 
3716
1799 januari 3 - 1799 december 18
 
3717
1800 januari 7 - 1800 december 30
 
3718
1801 januari 27 - 1801 december 22
 
3719
1802 januari 5 - 1802 december 30
 
3720
1802 december 30 - 1803 december 30
 
3721
1804 januari 4 - 1804 december 27
 
3722
1804 september 18 - 1805 december 24
 
3723
1806 januari 7 - 1806 december 31
 
---
1806 - 1807
 
Zie inv.nr. 4563 Aanvullingen 2002-2007.
3724
1806 juni 7 - 1808 augustus 2
 
Betreft missiven aan Banda, Macassar en Ternate.
3725-3730
Minuten van uitgaande secrete missiven. Grotendeels met inhoudsopgaven of repertoria.
1709 - 1747
5 banden, 1 pak
3725
1709 januari 28 - 1713 mei 4
 
Met repertorium 1709 januari 28 - 1713 december 8.
3726
1714 februari 8 - 1728 oktober 20
 
Met repertorium 1714 februari 8 - 1731 november 23.
3727
1729 augustus 4 - 1731 november 23
 
Voor repertorium zie inv.nr. 3726.
3728
1733 februari 28 en 1738 januari 6 - 1741 oktober 4
1 pak
Met inhoudsopgave.
3729
1742 mei 2 - 1744 december 4
 
3730
1745 januari 12 - 1747 december 31
 
3731-3744
Kopieboeken van uitgaande secrete missiven ('Afgaand indias briefboek').
1682 - 1805
13 delen, 1 pak
Grotendeels met inhoudsopgaven of repertoria
3731
1682 april 9 - 1699 oktober 22
 
3732
1700 augustus 20 - 1706 november 13
 
3733
1764 januari 10 - 1766 december 31
 
3734
1767 januari 16 - 1769 december 31
 
3735
1770 februari 6 - 1772 december 31
 
3736
1773 januari 29 - 1774 december 31
 
Repertorium niet compleet.
3737
1775 januari 20 - 1776 december 14
 
3738
1777 februari 27 - 1779 december 31
 
3739
1780 februari 26 - 1783 januari 31
 
3740
1791 januari 14 - 1791 december 30
1 pak
3741
1795 januari 5 - 1797 december 3
 
3742
1798 januari 23 - 1800 december 30
 
3743
1801 januari 6 - 1803 december 27
 
3744
1803 december 9 - 1805 december 30