Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Algemeen

Toegangen
3745
Repertoria op de generale en secrete uitgaande missiven.
1765 mei 10 - 1765 oktober 4
1 omslag
Met bijlage.
3746
Lijsten van ingekomen secrete missiven.
1770 januari 1 - 1770 april 30 en 1804 januari 5 - 1807 december 25
3 banden