Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

Bijzonder
Deze rubriek bevat de briefwisseling met de specifieke buitenkantoren en de stukken die deze kantoren betreffen. Het moge duidelijk zijn dat het hier niet de door de buitenkantoren zelf gevormde archieven betreft. Raadpleeg voor deze archieven en archiefstukken de zogenaamde 'Gewestelijke archieven' en de 'Collectie Buitenland'.
De rubriek is onderverdeeld in: Ambon (inv.nrs. 3783-3785), Banda (inv.nrs. 3786-3791), Banjermassing (inv.nrs. 3792-3796), Bantam (inv.nrs. 3797-3805), Bengalen (inv.nrs. 3806-3821), Canton (inv.nrs. 3822-3824), Ceylon (inv.nrs. 3825-3862), Cheribon (inv.nrs. 3863-3870), Coromandel (inv.nrs. 3871-3898), Japan (inv.nrs. 3899-3906), Java's Noordoostkust (inv.nrs. 3907-3969), Kaap de Goede Hoop (inv.nrs. 3970-3971), Macassar (inv.nrs. 3972-3982), Malabaar (3983-3985), Malacca (inv.nrs. 3986-4023), Palembang en Jambij (inv.nrs. 4024-4028), Perzië (inv.nr. 4029), Pontiana (inv.nr. 4030), Siam (inv.nr. 4031), Souratte (inv.nrs. 4032-4039), Sumatra's Westkust (inv.nrs. 4040-4042), Taiwan (Formosa) (inv.nr. 4043), Ternate (inv.nrs. 4044-4055) en Timor (inv.nrs. 4056-4060).
De ordening binnen deze rubrieken is: generale ingekomen missiven, secrete ingekomen missiven, generale uitgaande missiven, secrete uitgaande missiven, ingekomen kopie-resoluties, memories van overgave en vervolgens de rest van de stukken (in chronologische volgorde).