Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Ambon
3783-3785
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven.
1784 - 1807
3 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
Zie ook inv.nr. 4045.
3783
1784 januari 13 - 1796 februari 25
 
Eerste missive niet compleet.
3784
Generaal
1792 november 27 - [1795]
 
3785
1803 december 9 - 1807 augustus 18
 
3862
1807 december 31"
 
Kopie-uitgaande missive van R. Prediger aan de gouverneur-directeur van Ambon betreffende het zenden van bannelingen.