Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Banda
3786-3788
Minuten van uitgaande generale missiven.
1790 - 1809
3 banden
Gedeeltelijk met bijlagen
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Zie ook inv.nr. 4045.
3786
1790 december 31 - 1794 januari 10
 
3787
1802 december 30 - 1804 december 30
 
3788
1805 januari 14 - 1809 februari 14
 
3789-3790
Minuten van uitgaande secrete missiven.
1771 - 1807
2 banden
Gedeeltelijk met bijlagen.
3789
1771 december 31 - 1790 december 31
 
3790
1791 november 28 - 1807 januari 16
 
3791
Kopie-memorie van de gewezen gouverneur L. Haga betreffende de beschuldigingen aan zijn adres.
1794 februari 15
1 stuk