Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Banjermassing
---
Rekening van uitgaven en inkomsten afkomstig van het comptoir Bandjermassin.
1763 ca.
 
Fragment.
Zie inv.nr. 4626 Aanvullingen 2002-2007.
3792-3794
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven.
1785 - 1808
3 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
3792
1785 november 16 - 1807 augustus 28
 
Secreet
3793
1790 juli 30 - 1799 augustus 27
 
3794
1800 januari 10 - 1808 augustus 9
 
3795
Kopie-ingekomen missive van A. Jorissen en A. Dietz naar aanleiding van een extract-resolutie betreffende een door hen ingediende rekening.
1797 december 11
1 stuk
3796
Kopie-secrete instructies voor de gecommitteerden J. van den Bogaart en J. Rubenkoning in verband met peperleveranties.
1804 maart 15 en 1805 maart 5
2 stukken