Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Bantam
3797-3801
Minuten van uitgaande generale missiven.
1790 - 1809
5 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
3797
1790 januari 5 - 1792 november 13
 
3798
1793 februari 1 - 1795 december 22
 
Bevat mede minuut-secrete missiven.
3799
1798 januari 9 - 1800 december 30
 
3800
1801 januari 13 - 1804 december 27
 
3801
1806 februari 18 - 1809 maart 17
 
3802-3803
Minuten van secrete uitgaande missiven.
1790 - 1804
2 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
Zie voor een aantal minuut-secrete missiven inv.nr. 3798.
3802
1790 maart 2 - 1803 december 27
 
3803
1804 januari 17 - 1804 april 22
 
3804
Stukken betreffende de illegale handel in peper uit Lampong (Sumatra).
1802 september 17 - 1802 december 30
1 omslag
3805
Stukken betreffende maatregelen van gouverneur-generaal Daendels.
1807 juni 29 - 1808 december 15
1 band