Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Bengalen
3806-3807
Kopie-generale en secrete resoluties van de Raad van Houglij.
1795
1 band, 1 deel
Met inserties.
3806
1795 januari 26 - 1795 juni 3
1 band
Secreet
3807
.
1795 juli 18 - 1795 augustus 5
 
Betreft de overgave aan de Engelsen.
3808-3813
Kopie-memories van overgave van de directeuren.
1685 - 1792
13 delen
3808
Van M. Huijsman aan C. van Oosterhof, 1 april 1685; van A. van Ommen en M. van Heck aan P. Vrolijchart, 30 juni 1688; van W. de Roo aan A. Huijsman, 6 november 1710; en van J. Huijghens aan J. Kersseboom, 16 maart 1750.
1685 april 1 - 1750 maart 16
4 delen
Met bijlagen.
3809
Van J. Kersseboom aan L. Taillefert.
1755 februari 14
2 delen
Met bijlage. In tweevoud.
3810
Van J. Kersseboom aan L. Taillefert, 14 februari 1755 en L. Taillefert aan A. Bisdom 27 oktober 1755
1755 februari 14 en 1755 oktober 27
2 delen
3811
Van L. Taillefert aan A. Bisdom.
1755 oktober 27
 
Met bijlagen.
3812
Van L. Taillefert aan G. Vernet.
1763 november 17
2 delen
Met bijlagen.
3813
Van I. Titsingh aan C. van Citters.
1792 maart 8
2 delen
Met inhoudsopgave en bijlagen.
3814
Instructie voor directeur W. Volger, voormalig commissaris aldaar.
1677 augustus 2
1 band
Met bijlagen.
3815
Kopie-briefwisseling tussen de gezaghebbers te Houglij en de vorsten van Perzië.
1682 januari 21 - 1777 september 27
1 omslag
3816
Secrete ingekomen bijlagen
1730 - 1732
1 band
3817
Generale en secrete correspondentie van het kantoor te Houglij met de onderhorige kantoren, patria en de Engelse Oostindische Compagnie.
1731 januari 14 - 1731 december 31
1 band
Kopieën
3818
Kopie-memorie van de directeur van de Franse Oostindische Compagnie in Bengalen, namens de Europese hoofden aldaar, aan de bewindhebbers van de Compagnie in Frankrijk betreffende de Engelse aanwezigheid in het gebied.
circa 1780
1 deel
Met bijlage.
3819
Staat van de bezittingen op verschillende onderhorige kantoren ten tijde van de overgave aan de Engelsen.
1780 januari 17 - 1782 april 17
1 omslag
3820
Rapport betreffende de patriase bestellingen ('eis van retouren') voor het jaar 1779.
1780 januari 31
1 stuk
3821
Kopie uitgaande missive van J. Heyning en J. Blume te Chinsura aan de gecommitteerden van de Engelse East India Company, Paterson en Spottiswoode te Calcutta betreffende de instructie voor de fiscaal als dorpsmeester.
1790 juli 5
1 stuk