Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Canton
Zie de series ingekomen missiven uit patria (inv.nrs. 2678-2900), minuten van uitgaande missiven aan patria (inv.nrs. 2956-3180) en kopieën van uitgaande missiven aan patria (inv.nrs. 3181-3421) voor de briefwisseling van de Hoge Regering met de Commissie tot den directen vaart en handel op China.
3822
Briefwisseling.
1808 januari 8 - 1810 januari 10
1 band
3823
Stukken betreffende de vestiging van een kantoor naar aanleiding van de oprichting van nieuwe Europese compagniën.
1730 december 9 - 1733 maart 20
1 band
3824
Kopie-bestellijsten ('eisen van retouren') van goederen en contanten naar en van China voor patria, Batavia en de buitenkantoren.
1747 september - 1751 juni 17
1 band