Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Ceylon
3825-3826
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven.
1785 - 1790
2 banden
Gedeeltelijk met bijlagen
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
3825
1785 juli 26 - 1792 november 14
 
Secreet
3826
1790 mei 26 - 1790 november 2
 
3827-3840
Kopie-secrete resoluties van de Raad van Ceylon.
1729 - 1794 en 1796
12 delen, 2 stukken
Gedeeltelijk met bijlagen
3827
1729 maart 17
 
Fragment
3828
1750 augustus 7
1 stuk
Extract
3829
1789 januari 6 - 1789 november 20
 
3830
1790 januari 9 - 1790 juli 20
 
3831
1790 augustus 12
 
3832
1790 augustus 12 - 1790 augustus 21
 
3833
1790 augustus 23 - 1790 oktober 21
 
3834
1790 september 2 - 1790 december 31
 
Betreft militaire zaken
3835
1790 oktober 25 - 1790 december 16
 
3836
1791 januari 4 - 1791 augustus 22
 
3837
1791 september 29
1 stuk
Extract
3838
1791 oktober 31
 
3839
1792 juli 25 - 1793 december 24 en 1796 februari 14
 
3840
1794 mei 30
 
3841
Kopie-nadere bepalingen bij de acte van overgave tussen gouverneur A. van der Meijde en de Portugezen.
1656 mei 12
1 stuk
3842
Memorie betreffende Ceylon en de onderhorige kantoren. Met extract-resolutie van de Heren Zeventien van 17 mei 1661.
[1661]
1 deel
3843
Kopie-uitgaande missiven van de gouverneur-directeur aan de Heren Zeventien.
1689 december 23 - 1690 januari 7
1 band
Met bijlagen.
3844
Kopie-ingekomen missive bij opperkoopman S. Anderson te Colombo van A. Torin te Gale betreffende geleverde arreek.
1710 maart 24
1 stuk
3845
Extract-uitgaande missiven aan de Heren Zeventien.
1736 oktober 24 - 1738 januari 25
1 deel
3846
Journaal van de commissarissen A. Moens en A. Wohlfart betreffende het vaststellen van de grenzen met het gebied van de koning van Candia.
1766 juni 7 - 1766 oktober 4
1 band
Met begeleidende missive.
3847
Kopie-rapport van W. Loewe betreffende de val van het fort Oostenburg.
1782 juli 31
1 omslag
3848
Bijlage bij generale resoluties houdende memorie en bijlagen van C. Reimer betreffende de versterking van de fortificatiewerken te Colombo, Trinconomale en Gale van 3 januari 1787.
1787 januari 9
1 deel
De datering betreft de resolutiedatum.
Bijlage 1787 januari 9: Kopie-plankaarten van de versterking van de forten te Colombo, Trinconomale en Gale. Met doorsnedes. Getekend door De la Lustiere. 7 bladen. Zie Collectie De Haan H78, H79, L46, O19, O20, O21 en O22.
3849-3852
Stukken betreffende de opstand in Mature. Met inhoudsopgaven.
1789 - 1791
3 banden, 1 deel
3849
Bijlagen bij het secreet rapport van de commissarissen D. Fretsz en A. Samlant.
1789 mei 22 - 1790 juni 25
 
3850
Ingekomen secrete missiven (in translaat) bij gouverneur W. de Graaf van de inlandse hoofden.
1790 februari 16 - 1791 januari 27
 
3851
Generale en secrete resoluties van de Raad van Gale.
1790 april 19 - 1790 juni 12
1 deel
Met inserties
3852
Stukken betreffende de besluiten van de commandeur te Gale, P. Sluysken.
1790 juni 14 - 1790 augustus 1
 
3853-3854
Kopie-secrete briefwisseling tussen het hoofdkantoor te Colombo en de onderhorige kantoren.
1789 - 1791
2 banden
3853
1789 februari 2 - 1793 juli 23
 
3854
1790 april 27 - 1791 december 28
 
3855
Stukken betreffende de inkomsten van Compagnie-dienaren.
1789 oktober 12 - 1790 oktober 14
1 band
Met inhoudsopgave.
3856-3857
Kopie-secrete ingekomen missiven bij het hoofdkantoor te Colombo van de onderhorige kantoren betreffende de onrust in het koninkrijk Candia.
1791
2 banden
3856
. Van opperkoopman D. Fretz.
1791 maart 2 - 1791 maart 25
 
Met bijlagen.
3857
1791 maart 21 - 1791 december 26
 
Met translaten.
3858
Kopie-secrete briefwisseling tussen het hoofdkantoor te Colombo met het kantoor Gale betreffende het onderzoek van de gecommitteerde P. Sluysken naar Diwitoere.
1791 maart 21 - 1791 december 16
1 band
3859
Kopie-ingekomen missive van C. Reimer, directeur der fortificatiewerken, betreffende verbeteringen aan de dijk van het Katoe-kanaal.
1792 juni 30
1 stuk
3860
Kopie-acte van overgave tussen gouverneur J. van Angelbeek en de Engelsen.
1796 februari 15
1 stuk
3861
Briefwisseling met de commissaris tot de afhaling van achtergebleven Compagnie-dienaren R. Prediger.
1806 november 6 - 1807 juli 3
1 band
Met bijlagen.