Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Cheribon
3863-3870
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven.
1763 - 1811
7 banden, 1 omslag
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
3863
1763 februari 4 - 1792 november 23
 
Met hiaten.
3864
1786 oktober 3 - 1806 september 9
1 omslag
Secreet
3865
1793 februari 1 - 1797 december 31
 
3866
1798 januari 9 - 1801 december 31
 
3867
1803 januari 18 - 1804 december 18
 
3868
1805 januari 8 - 1807 december 22
 
3869
1808 januari 18 - 1811 juni 13
 
3870
1809 januari 17 - 1809 december 20