Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Coromandel
3871-3873
Ingekomen generale en secrete missiven.
1781 - 1799
2 banden, 1 omslag
Grotendeels met bijlagen
3871
1781 november 12 - 1781 december 5
1 omslag
Kopie-secreet
3872
1790 december 14 - 1791 oktober 24
 
Met inhoudsopgave.
3873
1791 november 19 - 1799 december 29
 
Secreet
3874-3878
Kopie-generale en -secrete resoluties van de Raad van Politie te Palliacatta.
1773 - 1793
4 delen, 1 stuk
3874
Extract betreffende de gemaakte kosten van geschenken aan de vorst van Carnatica,
1773 september 28
1 stuk
3875
1789 november 22 - 1790 maart 18
 
3876
1790 oktober 29 - 1793 december 18
 
Resolutie van 1793 december 18 niet compleet.
3877
1791 maart 28 - 1791 november 30
 
3878
1792 januari 4 - 1792 december 19
 
3879-3883
Kopie-memories van overgave van de gezaghebbers.
1663 - 1771
7 delen
3879
Van L. Pith aan C. Speelman, 25 juni 1663 en van C. Speelman aan A. Paviljoen 18 oktober 1665,
1663 juni 25 en 1665 oktober 18
 
3880
Van D. van Cloon aan A. Pla, 30 maart 1730 en van A. Pla aan de secunde te Mazulipatnam F. Elliot (betreft Noord-Coromandel), 20 januari 1730,
1730 januari 20 en 1730 maart 30
2 delen
In tweevoud.
3881
Van D. van Cloon aan A. Pla, 30 maart 1730 en van S. Vermont aan L. van Eck, 10 april 1759,
1730 maart 30 - 1759 april 10
 
3882
Van E. Guillot aan J. Mossel.
1738 september 19
2 delen
In tweevoud.
3883
Van P. Haksteen aan R. van Vlissingen,
1771 september 20
 
3884
Extract-missiven betreffende de handel op Souratte en Coromandel in relatie tot de Engelsen en Portugezen.
1622 maart 29 - 1622 oktober 11
1 stuk
3885
Kopie-ingekomen missiven van gouverneur A. Pla en de opperkoopman van Noord-Coromandel E. Guillot betreffende de handel.
1732 augustus 28
1 band
3886
Stukken betreffende de confiscatie van schepen door de Franse Oostindische compagnie bij Nagapatnam en Pondichery.
1749 april 16 - 1760 augustus 6
2 banden
---
Rapporten betreffende fouten in de negotieboeken van het gouvernement Chormandel, nl. Paliacatta en Nagapatnam, boekjaar 1760/1761, afschriften.
1760 - 1761
 
Zie inv.nr. 4625 Aanvullingen 2002-2007.
3887
Stukken betreffende het kastekort van kassier J. Hazelkamp te Nagapatnam.
1765 augustus 16 - 1770 juli 14
2 banden
3888
Ingekomen bekendmakingen van Coromandel betreffende de verhoudingen tussen de aldaar in gebruik zijnde munten, maten en gewichten.
1770 december 10 - 1771 januari 10
1 stuk
Gedrukt
3889
Kopie-concept acte van capitulatie tussen Engeland en Frankrijk betreffende Pondicherij.
1778 oktober 17
1 deel
3890-3892
Stukken betreffende de overgave van Nagapatnam aan de Engelsen.
1781 - 1783
1 pak, 1 omslag, 1 stuk
3890
Inventaris van aangetroffen documenten te Nagapatnam,
1781 november 11
1 omslag
3891
Lijst van stukken betreffende de verantwoording van de overgave en de krijgsgevangenschap te Madras,
1781 november 12
1 stuk
3892
Rapport betreffende de inname,
1783 februari 17 - 1783 februari 28
1 pak
Klad en minuut
3893
Stukken betreffende de zaak van diverse kooplieden tegen W. van Byland, opperhoofd van Jaggernaikpoeram.
1789 september 18 - 1791 maart 3
1 pak
3894
Kopie-bijlagen bij secrete resolutie houdende stukken betreffende de Palicolse Commissie.
1791 augustus 29
1 band
De datering betreft de resolutiedatum.
3895
Kopie-secrete missiven van de gouverneur-directeur aan de Heren Zeventien.
1792 juni 28 - 1792 november 30
1 band
Met bijlage.
3896
Kopie-briefwisseling tussen de gouverneur-directeur en diverse onderhorige kantoren.
1793 januari 18 - 1793 februari 4
1 band
Met bijlagen.
3897
Stukken betreffende het afhalen uit Madras van door de Engelsen krijgsgevangen gemaakte Compagnie-dienaren.
1799 juli 28 - 1799 november 6
1 band
3898
Kopie-rapport betreffende de situatie na de inname door de Engelsen.
1806 juli 25
1 stuk