Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Japan
3899-3902
Rapporten betreffende de staat van de handel met Japan.
1744 - 1792
4 banden
3899
Van gouverneur-generaal G. van Imhoff,
1744 juni 16
 
Concept
Met inhoudsopgave en bijlagen.
3900
Van de raad A. de Nijs betreffende de staat van de handel met Japan, Macassar en Siam,
1756 december
 
3901
Van de raad ordinair J. van der Waeijen,
1756 december 8
 
3902
Van onbekende hand,
circa 1792
 
Met bijlagen.
Rapport werd opgesteld naar aanleiding van een patriase missive van 22 december 1791.
3903
Instructies voor J. Koopman in verband met de hofreis naar Yedo van W. Boelen.
1754 februari 5 en 1754 februari 16
2 stukken
3904
Staten houdende opgave van geschenken aan de keizer van Japan en andere hoogwaardigheidsbekleders.
1789 januari 16 en 1804 oktober 18
1 omslag
3905
Bijlage bij resolutie houdende rekest met bijlagen van het voormalige opperhoofd van Japan, J. van Reede tot de Parkeler, betreffende tijdens zijn bestuur verhandeld koper.
1795 mei 15
1 band
De datering betreft de resolutiedatum.
3906
Dagelijks verslag van het opperhoofd W. Wardenaar betreffende de problemen met de kapitein van het gearriveerde Amerikaanse schip Emperor of Japan, varend onder Hollandse vlag,
1800 juli 16 - 1800 november 5
1 stuk