Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Java's Noordoostkust
Java's Noordoostkust werd tot 27 september 1808 bestuurd door een gouverneur die in Semarang resideerde. Gouverneur-generaal W. Daendels ontsloeg per genoemde datum de zittende gouverneur N. Engelhard en schrapte de functie. Vanaf dat moment werd het gebied rechtstreeks bestuurd door de Hoge Regering.
De rubriek is onderverdeeld in: Algemeen (inv.nrs. 3907-3942), Bijzonder (inv.nrs. 3943-3967), Bosbeheer (inv.nrs. 3943-3956) en Overige stukken (inv.nrs. 3957-3967).