Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

   Java's Noordoostkust

Algemeen
3907
Briefwisseling met de 'gecommitteerde tot de verdere introductie der organisatie voor Javaasch Noordoostkust' J. van Braam.
1809 februari 1 - 1809 augustus 17
1 pak
3908-3913
Ingekomen missiven van de gouverneur en - na 27 september 1808 - van diverse personen bij de vertegenwoordiger van de Hoge Regering aldaar.
1792 - 1811
5 banden, 1 omslag
Net en kopie
---
. Getiteld "Aankomende bijlagen gehoordende tot d'aparte brieven" Bijlagen bij de aparte brief van Java's Noord-Oost Kust.
1749
 
Zie inv. nr. 4585 Aanvullingen 2002-2007.
3908
1792 september 6 - 1792 november 13
 
Met bijlagen.
---
21 november 1796
 
Zie inv.nr. 4551 Aanvullingen 2002-2007.
3909
1801 september 22 - 1802 november 30 en 1808 maart 14 - 1810 juli 26
 
Met bijlagen.
3910
1807 juli 28 - 1809 maart 6
 
Betreft stukken waarop geen besluit is genomen.
3911
1808 mei 24 - 1809 september 13
 
---
1808 oktober 5 - 1809 juli 1
 
Zie inv.nr. 4535 Aanvullingen 2002-2007.
3912
1809 februari 4 - 1809 augustus 6
 
Met marginale beschikkingen en bijlagen.
3913
.
1809 december 17 - 1811 mei 29
1 omslag
Met marginale beschikkingen.
Bijlage 1811: Hydrografische kaart van de baai Balemboang bij Soerabaya.
Getekend door 1ste luitenant-ter-zee Lewensky. 1 blad. Zie Collectie De Haan E111.
3914-3929
Minuten van uitgaande generale missiven aan de gouverneur en -na 27 september 1808- de vertegenwoordiger van de Hoge Regering aldaar.
1787 - 1811
15 banden, 1 omslag
Gedeeltelijk met bijlagen
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
3914
1787 januari 11 - 1789 december 31
 
De missiven van 1788 december 31 - 1789 december 31 zijn net-missiven aan Java's Noordoostkust.
3915
1790 januari 5 - 1791 december 30
 
3916
1792 januari 6 - 1793 december 31
 
3917
1794 januari 27 - 1795 december 30
 
3918
1796 januari 5 - 1797 december 31
 
3919
1798 januari 16 - 1799 november 15
 
3920
1801 januari 6 - 1801 december 31
 
3921
1803 januari 4 - 1803 december 27
 
3922
1804 januari 6 - 1804 december 27
 
3923
1805 januari 8 - 1805 december 27
 
3924
1806 januari 7 - 1806 december 23
 
3925
1807 januari 5 - 1808 december 20
 
3926
1808 juni 7 - 1808 september 20
 
3927
1809 januari 6 - 1809 april 21
 
3928
1811 juli 31 - 1811 september 18
 
3929
1811 augustus 3 - 1811 september 17
1 omslag
3930-3937
Minuten van uitgaande secrete missiven.
1779 - 1808
8 banden
Gedeeltelijk met bijlagen.
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
3930
1779 februari 9 - 1789 december 22
 
Met hiaten.
3931
1790 januari 12 - 1793 augustus 13
 
3932
1796 november 1 - 1798 december 31
 
3933
1799 januari 8 - 1800 december 30
 
3934
1801 januari 6 - 1802 december 28
 
3935
1803 januari 4 - 1804 juni 5
 
3936
1805 januari 8 - 1806 december 30
 
3937
1807 januari 5 - 1808 mei 24
 
3938-3942
Bijlagen bij de generale resoluties houdende briefwisseling met Java's Noordoostkust.
1808 - 1809
5 banden
De datering betreft de resolutiedatum.
3938
1808 augustus 1 - 1808 augustus 31
 
3939
1808 september 1 - 1808 september 28
 
3940
1808 oktober 1 - 1808 december 27
 
3941
1809 januari 13 - 1809 maart 25
 
3942
1809 april 3 - 1809 augustus 6
 
---
1808 april 2 - 1810 mei 5
 
Circulaire orders.
Zie inv.nr. 4534 Aanvullingen 2002-2007.