Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

   Java's Noordoostkust

Bosbeheer
3943
Briefwisseling met het Collegie van administratie der houtbosschen op Java. Gedeeltelijk met marginale beschikkingen.
1808 oktober 5 - 1809 november 2
1 band
3944-3949
Ingekomen missiven van het Collegie van administratie der houtbosschen op Java.
1808 - 1811
5 banden, 1 omslag
Met bijlagen.
3944
1808 oktober 22 - 1809 april 29
 
Met inhoudsopgave 1808 oktober 22 - 1809 januari 28.
3945
1809 mei 6 - 1809 september 30
 
3946
1809 oktober 7 - 1809 december 31
 
3947
1810 januari 11 - 1810 mei 28
 
3948
1810 augustus 3 - 1810 december 29
 
3949
1811 juli 27
1 omslag
Betreft het afschaffen van de vergoeding voor buffels.
3950-3955
Rapporten van het Collegie van administratie der houtbosschen op Java.
1784 - 1809
7 banden
Met bijlagen.
Net en kopie
3950
1784 oktober 15 - 1803 december 1
 
3951
1791 oktober 24 - 1798 november 12
 
3952
1802 juli 15 - 1805 februari 12
 
Met inhoudsopgave
3953
1808 december 21
 
Betreft de bossen te Japara en Rembang.
3954
1809 februari 16 - 1809 maart 22
 
3955
1809 maart 23
2 banden
Met inhoudsopgave
3956
Extract-resoluties.
1808 augustus 21 - 1810 februari 10
1 band
Met bijlagen.