Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Kaap de Goede Hoop
3970
Lijst van verzonden stukken.
1793 april [15]
1 stuk
3971
Stukken betreffende de houding van luitenant-kolonel C. de Lille tijdens de Engelse aanval op 7 augustus 1795.
1795 augustus 12 - 1795 september 19
1 band
Met inhoudsopgave.