Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Macassar
3972
Briefwisseling met de gouverneur over zijn gezantschap naar Cartasoura in Midden-Java in verband met de strijd aan het hof van Mataram.
1686 februari 8 - 1686 maart 11
1 band
Met inhoudsopgave en bijlagen
---
Brief van de opperkooplieden van het kasteel betreffende de redenen voor het ongevraagd verzenden van 200 stukken "hele leger schoven" naar Makassar.
1786
1 stuk
Fragment, duplicaat.
Zie inv. nr. 4606 Aanvullingen 2002-2007.
---
Register der papieren verzonden naar Makassar, met gedrukte extracten uit de notulen van het geresolveerde in de Raad van Indie (1786).
1787 januari 22
1 band
Zie inv. nr. 4615 Aanvullingen 2002-2007.
3973-3978
Minuten van uitgaande generale missiven.
1789 - 1811
6 banden
Gedeeltelijk met bijlagen
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Zie ook inv.nr. 4045.
3973
1789 december 14 - 1791 december 30
 
Bevat mede net-missiven.
3974
1793 januari 18 - 1794 december 29
 
3975
1796 februari 26 - 1799 november 12
 
3976
1800 januari 7 - 1801 december 28
 
3977
1806 februari 25 - 1811 februari 26
 
3978
1809 mei 3 - 1809 augustus 31
 
3979-3980
Minuten van uitgaande secrete missiven.
1789 - 1809
2 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
3979
1789 december 27 - 1801 december 28
 
3980
1809 januari 3
 
---
Rapport van de raad A. de Nijs betreffende de staat van de handel met Japan, Macassar en Siam.
1756 december
 
Zie inv.nr. 3900.
3981-3982
Stukken betreffende het Engelse schip Swallow.
1767 - 1768
2 omslagen
3981
Ingekomen missiven bij de gouverneur, doorgestuurd aan de Hoge Regering, betreffende een verzoek tot verblijf in Macassar vanwege slecht weer en ziekten aan boord.
1767 december 17 - 1768 mei 10
 
3982
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende een incident met de kapitein.
1768 juni 9 - 1768 juni 21
 
De datering betreft de resolutiedatum.