Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Malacca
3986-3996
Ingekomen generale missiven.
1783 en 1790 - 1806
9 banden, 2 stukken, 1 deel
Gedeeltelijk met bijlagen.
3986
1783 maart 31
Extract
1 deel
Ten behoeve van een besogne van 28 augustus 1783.
3987
1790 januari 16 - 1792 mei 25
 
3988
1791 februari 16 - 1792 maart 2
 
3989
1791 juni 30 - 1796 september 5
 
3990
.
1792 - 1806
 
Lijsten van ingekomen missiven en bijlagen.
3991
1793 september 30 - 1806 november 20
 
Bevat mede missiven van vorsten.
3992
1794 januari 13 - 1795 februari 18
 
3993
1794 januari 26 - 1794 september 12
 
3994
.
1795 augustus 26 en 1796 juni 22
2 stukken
Betreft de inname door de Engelsen.
3995
1803 februari 18 - 1803 mei 24
 
3996
.
1805 juni 12
 
Betreft de overgave aan de Engelsen.
3997-3999
Ingekomen secrete missiven.
1784 - 1795
2 banden, 1 deel
Met bijlagen.
3997
1784 februari 20 - 1793 november 29
 
3998
.
1789 oktober 18 - 1790 februari 11
1 deel
Extracten
Ten behoeve van een besogne van 27 mei 1790.
3999
1793 oktober 31 - 1795 augustus 26
 
4000
Minuten van uitgaande generale missiven.
1790 juni 29 - 1806 maart 25
9 banden
Met bijlagen
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten. Met hiaten.
4001
Minuten van uitgaande secrete missiven.
1789 april 9 - 1795 augustus 10
1 band
Met bijlagen.
4002-4005
Kopie-generale en -secrete resoluties van de Raad van Politie
1789 - 1793
8 delen
4002
1789 januari 27 - 1792 oktober 22
4 delen
Secreet
4003
1790 maart 22 - 1790 december 31
 
4004
1792 januari 13 - 1792 december 31
 
4005
1793 januari 22 - 1793 december 31
2 delen
In tweevoud.
4006-4008
Kopie-memories van overgave van de gouverneurs.
1678, 1788
3 delen
4006
Van B. Bort aan J. Pits.
1678 oktober 6
 
4007
Van B. Bort aan J. Pits.
1678 oktober 6
 
Met bijlagen en inhoudsopgave
4008
Van P. de Bruijn aan A. Couperus.
1788 november 29
 
Met bijlagen.
4009
Kopie-contract tussen de sultan van Johore en Riouw en de vorst van Boni.
1721 februari 24
1 stuk
In het Nederlands
4010
Kopie-memorie betreffende de historie van Malacca.
circa 1750
1 stuk
4011
Plan van C. Reimer, directeur van de fortificatiewerken, betreffende de verbetering van de defensiewerken in Tranquera, Malacca.
1786 juli 28
1 stuk
De bijbehorende plankaarten ontbreken.
4012-4013
Kopie-generale en -secrete briefwisseling van het kantoor te Malacca met de onderhorige kantoren te Pera, Riouw en Semarang.
1789 - 1795
2 pakken
Kopieën
4012
1789 mei 29 - 1795 maart 9
 
Secreet
4013
1790 februari 10 - 1794 december 9
 
4014
Kopie-dagregisters.
1790 januari 1 - 1793 december 31
1 band
4015
Kopie-memorie van A. van Braam Houckgeest voor de Heren Zeventien betreffende de tinhandel op Malacca.
1790 januari 6
1 stuk
4016
Kopie-memorie van gouverneur A. Couperus aan de militaire commissie betreffende de defensie.
1791 augustus 31
1 band
4017
Kopie-sterktestaat van het corps infanterie van kapitein J. Hensel te Malacca.
1791 augustus 31 - 1791 november 22
1 band
Met bijlagen.
4018
Kopie-briefwisseling tussen J. van Kal te Riouw en de gouverneur betreffende het disfunctioneren van de eerste.
1792 februari 17 - 1794 mei 14
1 band
Met inhoudsopgave en bijlagen.
4019
Stukken betreffende een vonnis van de Raad van Justitie te Malacca inzake een moordpartij door en van Chinezen bij Riouw.
1792 juni 16 - 1794 januari 22
1 pak
4020
Kopie-rapport van de raden van Justitie F. Thierens en D. Ruhde betreffende hun moeilijkheden met de Engelse gezaghebber aldaar.
1799 november [5]
1 omslag
Met bijlage.
4021
Bijlage bij resolutie houdende rapport met bijlagen van F. Thierens betreffende de situatie in Malacca na de inname door de Engelsen van 29 maart 1802.
1803 april 5
1 stuk
De datering betreft de resolutiedatum.
4022
Kopie-verslag over de inname van Malacca door de Engelsen
1807 december 25
1 stuk
4023
Briefwisseling met J. Pieterszoon betreffende zijn expeditie naar Penang in verband met de uitwisseling van gevangenen.
1809 januari 20 - 1809 maart 27
1 omslag