Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Palembang en Jambij
4024-4026
Minuten van uitgaande generale missiven.
1790 - 1811
3 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
4024
1790 mei 18 - 1794 augustus 12
 
4025
1796 april 22 - 1802 augustus 24
 
4026
1803 mei 6 - 1811 februari 22
 
4027-4028
Minuten van uitgaande secrete missiven.
1784 - 1806
2 banden
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
4027
1784 maart 22 - 1797 juli 28
 
4028
1798 juli 10 - 1806 september 26