Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Perzië
4029
Memorie van overgave van opperkoopman J. van Schoonderwoert aan zijn opvolger G. Aansorgh in Gamron.
1755 november 28
1 stuk