Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Souratte
---
Extract-missiven betreffende de handel op Souratte en Coromandel in relatie tot de Engelsen en Portugezen.
1622 maart 29 - 1622 oktober 11
 
Zie inv.nr. 3884.
4032
Kopie-instructie voor de commandeurs van de schepen op de rede.
[na 1758]
1 stuk
Met aanvullingen.
4033
Stukken betreffende de vermeende financiële malversaties door de gewezen hoofdadministrateur en secunde D. Kelly.
1762 december 1 - 1770 december 21
1 band
4034
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de zaak rond equipageopzichter M. Clinckaert.
1764 juli 9 - 1769 april 21
1 band
4035
Secrete memorie van M. Bosman en A. Sluijsken betreffende de eventuele sluiting van het kantoor te Brotchia.
1770 april 14
1 band
Met bijlage.
4036
Kopie-uitgaande missiven van directeur M. Bosman aan de Engelse Oostindische Compagnie betreffende gestolen handelswaar.
1772 september 25 - 1773 april 19
1 deel
4037
Stukken betreffende enkele bouwkundige aanpassingen van de werf te Souratte.
1776 juli 26 - 1779 augustus 14
1 band
4038
Memorie van kassier A. Sluijsken betreffende vermeende financiële malversaties.
1779 december 31
1 stuk
Fragment.
4039
Memorie van L. van Albedijhl betreffende de 'protectie' van de Engelsen in de periode 1795 - 1797.
1797 september 5
1 band
Met bijlagen.