Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Sumatra's Westkust
4040-4042
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven.
1781 - 1803
2 banden, 1 stuk
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
4040
1781 april 24 - 1795 april 14
 
Secreet
4041
1790 juni 29 - 1795 september 14
 
4042
1803 juni 10
1 stuk