Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Taiwan (Formosa)
---
Briefwisseling van de kerkenraad van Taiwan (Formosa) met o.a. de kerkenraad te Batavia, de classis van Amsterdam en Walcheren en de gouverneur van Taiwan.
1642 januari 23 - 1660 maart 4
 
Met bijlagen.
Betreft archivalia behorend tot het archief van de kerkenraad van Taiwan.
Minuut, net en kopie.
Zie inv.nr. 4450 Aanvullingen 2002-2007.
---
Resoluties van de kerkenraad van Taiwan (Formosa)
1643 oktober 5 - 1649 juni
 
Betreft archivalia behorend tot het archief van de kerkenraad van Taiwan.
Zie inv.nr. 4451 Aanvullingen 2002-2007.
4043
Extract uit het generale negotieboek 1662/1663.
1704 januari 17
1 stuk