Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Ternate
4044
Ingekomen secrete missiven.
1804 juli 16 - 1804 november 30
1 band
Niet compleet.
4045-4052
Minuten van uitgaande generale missiven.
1788 - 1809
7 banden, 1 omslag
Gedeeltelijk met bijlagen.
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
4045
1788 januari 22 - 1790 december 31
 
Bevat mede missiven aan Macassar, Amboina en Banda.
4046
1792 februari 14 - 1793 januari 26
 
4047
1794 februari 3 - 1794 december 15
 
4048
1795 februari 3 - 1796 februari 19
 
4049
1797 januari 31 - 1802 december 30
 
4050
1801 februari 26 - 1805 december 20
 
4051
1806 januari 17 - 1809 februari 1
 
4052
1809 november 24 - 1809 november 29
1 omslag
Betreft Manado.
4053-4055
Minuten van uitgaande secrete missiven.
1781 - 1807
2 banden, 1 stuk
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
Gedeeltelijk met bijlagen.
4053
1781 december 24 - 1796 februari 19
 
4054
1796 januari 29
1 stuk
Extract betreffende het verzoek aan de gouverneur om militairen naar Banda te zenden.
4055
1797 januari 20 - 1807 mei 26