Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

Timor
4056-4059
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven.
1717 - 1811
3 banden, 1 omslag
Gedeeltelijk met bijlagen.
Bevat mede missiven aan plaatselijke vorsten.
4056
1717 januari 29 - 1723 februari 19 en 1790 december 31 - 1797 oktober 5
 
4057
1764 december 31 - 1809 februari 7
1 omslag
Met hiaten.
4058
.
1767 oktober 5 - 1768 oktober 21
 
Extracten
4059
1802 januari 19 - 1811 februari [19]
 
4060
Extract-missiven van de Heren Zeventien en de Hoge Regering betreffende de sluikhandel.
1767 oktober 5 en 1768 oktober 21