Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Landen buiten het octrooigebied.

Algemeen
4061-4066
Briefwisseling met (vertegenwoordigers van) Europese landen.
1740 - 1810
6 banden
Betreft briefwisseling met Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, e.a..
4061
1740 februari 20 - 1753 april 10
 
4062
1753 oktober 15 - 1761 oktober 10
 
4063
1762 januari 8 - 1768 december 30
 
4064
1793 december 5 - 1797 december 31
 
4065
1802 maart 4 - 1804 december
 
4066
1805 januari 26 - 1810 januari 10