Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Landen buiten het octrooigebied.

   Bijzonder

Verenigde Staten van Amerika
---
Ingekomen stukken van J.H.C. Heineken, agent van commercie van de Bataafse Republiek bij de Verenigde Staten van Amerika.
1800 - 1802
1 katern
Zie inv. nr. 4537 Aanvullingen 2002 - 2007