Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Landen buiten het octrooigebied.

   Bijzonder

Mauritius
---
Briefwisseling met de intendant-generaal van Mauritius en de Franse luitenant Brion van het schip de Natalie betreffende de uitwisseling van krijgsgevangenen.
1794 augustus 18 - 1795 maart 20
 
Met inhoudsopgave en bijlagen
Betreft o.a. bemanningsleden van de Franse schepen La Recherche en L'Esperance. Zie ook inv.nr. 4194.
inv.nr. 4090.
De ingekomen missiven zijn deels gericht aan de commissarissen-generaal (Hoge Commissie).
4067
Briefwisseling met de gouverneur.
1808 maart 16 - 1809 september 9
1 band
4068
Ingekomen missiven van de gouverneur.
1808 juni 29 - 1809 mei 29
1 band
Met inhoudsopgave en bijlagen.