Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Landen buiten het octrooigebied.

   Bijzonder

Philippijnen
4069
Stukken betreffende de Spaanse handel met de Philippijnse eilanden.
1732 februari 2 - 1744 mei 15
1 band
Met inhoudsopgave.
4070
Kopieën van meegegeven stukken aan H. de Vrij, commandeur van een expeditie met de schepen Landscroon, Castor, Hofwegen, Pollux en Uijtvlugt naar Manilla.
1735 mei 10
1 band
4071
Minuten van uitgaande missiven aan de Franse en de Nederlandse consuls te Manilla.
1809 januari 8 - 1809 januari 23
1 omslag
Met translaten en bijlagen.
4072
Bijlagen bij de generale resoluties houdende ingekomen missiven van de commissaris te Manilla betreffende de handel.
1810 november 21
1 omslag
Met inhoudsopgave.
De datering betreft de resolutiedatum.