Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Ceremonie
4073
Lijsten van genodigden ter gelegenheid van de introductie van gouverneur-generaal D. Durven.
1730 december 8 - 1730 december 9
1 band
4074
Stukken betreffende de beëdiging van A. Valckenier als gouverneur-generaal op 28 september 1737.
1737 september 27
1 band
4075
Reglement betreffende 'pracht en praal'.
1754 december 30
1 stuk
---
Stukken betreffende de begrafenissen van hoge VOC-dienaren of hun echtgenotes.
1761 - 1783; 1802
 
Zie inv.nr. 4554 Aanvullingen 2002-2007.
---
Stukken betreffende het protocol en ceremonie van uitvaarten van Gouverneurs-generaal en Raden van India of hun echtgenotes.
1761 - 1802
1 band
Betreft: Jacob Mossel (gedrukt), David Boelen, Petrus Albertus van der Parra, Theodora Rotgers (echtgenote van Jeremias van Riemsdijk), Jeremias van Riemsdijk, Sara Maria van Oordt (echtgenote van Hendrik Breton), Anna Maria Franchimont (echtgenote van Jan Hendrik Poock), Reynier de Klerk, Johan Fredrik Baron van Reed tot de Parkeler.
Zie inv. nr. 4590 Aanvullingen 2002-2007.
4076
Ingekomen missive namens Don Andre del Barrio (Philippijnen) betreffende een geschenk aan de erfgenamen van gouverneur-generaal G. van Imhoff. Frans; met Nederlandse vertaling.
1768 februari 28
1 omslag
4077-4078
Stukken betreffende (de waarde van) ontvangen en gegeven geschenken van en aan diverse vorsten.
1792 - 1809
2 banden, 1 deel
4077
1792 september 12 - 1795 januari en 1803 november 14 - 1808 juli
2 banden
4078
1808 september - 1809 juli 14
 
Betreft register; met repertorium.
4079
Kopie-verslag van gouverneur-generaal P. van Overstraten naar Djocjacarta naar aanleiding van het overlijden van de sultan.
1792 maart 15 - 1792 april 13
1 deel
4080
Bekendmaking betreffende de uitvaart van gouverneur-generaal P. van Overstraten op 24 augustus 1801.
1801 augustus 22
1 stuk
Gedrukt
4081
Plan betreffende de ceremonie ter gelegenheid van het bezoek van de vorsten van Soeracarta en Djocjacarta aan gouverneur-generaal W. Daendels te Semarang.
1808 september 23
1 stuk