Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Chinezen
4082
Stukken betreffende de Chinezenopstand van oktober 1740.
1740 oktober 7 - 1742 augustus 1
1 band
4083
Bijlagen bij de generale resoluties houdende consumptierekeningen van het Chinese hospitaal.
1756 september 3 - 1810 januari 11
1 pak
De datering betreft de resolutiedatum.
4084
Bijlagen resolutie houdende rapport van raad R. de Klerk betreffende de rechtspleging in China en in Batavia ten aanzien van Chinezen.
1761 mei 22
2 delen
Met bijlagen.
De datering betreft de resolutiedatum.
4085
Kopie-instructie en -ordonnantie betreffende de uitvoering en handhaving van de wetgeving inzake de Chinezen.
1802 juli 29
1 omslag
In drievoud.