Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

   Defensie

Algemeen
4086
Extract-reglement betreffende het begraven van militairen en zee-officieren.
1743 augustus 27
1 stuk
4087
Concept-bekendmaking betreffende de krijgstucht en desertie.
1762
1 band
Met bijlagen.
4088
Kopie-rapport van directeur-generaal R. de Klerk betreffende de staat van de defensie van Indië en Batavia. Met extract-resolutie terzake van 9 september 1777.
1777
3 stukken
4089
Stukken betreffende de aantallen en de verdeling van kanonnen, artillerie en ammunitie over de schepen, posten en batterijen.
1781 juni 30 - 1781 augustus 31
1 omslag
4090
Briefwisseling met de intendant-generaal van Mauritius en de Franse luitenant Brion van het schip de Natalie betreffende de uitwisseling van krijgsgevangenen.
1794 augustus 18 - 1795 maart 20
1 band
Met inhoudsopgave en bijlagen.
Betreft o.a. bemanningsleden van de Franse schepen La Recherche en L'Esperance. Zie ook inv.nr. 4194.
De ingekomen missiven zijn deels gericht aan de commissarissen-generaal (Hoge Commissie).
4091
Extract-resoluties.
1797 januari 17 - 1797 december 27
1 band
Met bijlagen.
4092
Stukken betreffende diverse marine- en legeronderdelen.
1797 november 1 - 1798 september 19
1 band
Met sterktestaten.
4093
Kopie-reglement betreffende de militaire bezetting in de garnizoenen.
circa 1800
1 stuk
Met inhoudsopgave.
4094
Advies van F. van Boeckholtz over te nemen maatregelen ingeval van een capitulatie.
1801 augustus
1 deel
4095-4099
Bijlagen bij de generale resoluties.
1808
5 banden
De datering betreft de resolutiedatum.
4095
1808 maart 1 - 1808 maart 30
 
4096
1808 april 2 - 1808 april 23
 
4097
1808 mei 13 - 1808 mei 29
 
4098
1808 juni 1 - 1808 juni 30
 
4099
1808 juli 1 - 1808 juli 31