Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

   Defensie

   Bijzonder

Marine
4167-4170
Ingekomen missiven.
1810
4 banden
Met bijlagen en marginale beschikkingen.
4167
1810 januari 1 - 1810 maart 31
 
4168
1810 april 1 - 1810 mei 30
 
4169
1810 juni 1 - 1810 juli 30
 
4170
1810 september 1 - 1810 oktober 31
 
4171-4177
Briefwisseling met de commandanten van de oorlogsvloot in de Indische wateren S. Dekker en P. Hartsinck.
1803 - 1806
8 banden
Met bijlagen.
4171
. Met S. Dekker
1803 april 20 - 1803 december 29
2 banden.
4172
1804 januari 26 - 1804 december 25
 
4173
1804 december 27 - 1805 juni 13
 
4174
1805 juni 13 - 1806 januari 1
 
Minuut uitgaande missiven
4175
1805 juni 14 - 1805 december 19
 
Ingekomen missiven.
4176
1806 januari 2 - 1806 december 24
 
4177
1806 januari 7 - 1806 oktober 28
 
4178-4188
Stukken betreffende diverse expedities in de Indische wateren.
1666, 1781 - 1804
15 banden, 1 omslag
4178
Kopie-instructie voor de 'commissaris naar de Oosterse kwartieren' C. Speelman betreffende een expeditie naar Macassar, Ternate, Amboina en Banda.
1666 november 23
 
Met bijlage
4179
Van schout-bij-nacht J. Schrijver tegen de Engelsen in de Straat Sunda en Banka met de schepen Dolphijn, Hof ter Linden en Patriot.
1781 november 7 - 1782 september 11
5 banden
Gedeeltelijk met bijlagen.
4180
Convooiiering van schepen tussen Malacca en Palembang door de oorlogsschepen Dolphijn, Hof ter Linden en Diamant.
1781 november 12 - 1784 november 3
 
Met inhoudsopgave.
4181
Briefwisseling met de kapiteins van de oorlogsschepen Slot ter Hooge, Compagnies Welvaaren, Diamant en Constantia in Straat Sunda.
1782 juni 5 - 1783 augustus 31
 
Met bijlagen.
4182
Briefwisseling met J. van Braam, kapitein-commandeur van de oorlogsvloot bij Riouw en Malacca.
1784 mei 24 - 1786 januari 16
2 banden
Met bijlagen.
4183
Rapport van commandant A. Spengler betreffende de expeditie naar Malacca en Riouw met de schepen Alarm en Monnikendam.
1785 oktober 21
1 omslag
Met bijlagen
4184
Bijlage secrete resoluties houdende rapport en bijlagen betreffende een oorlogsvloot naar de Molukken.
1787 oktober 14
 
De datering betreft de resolutiedatum.
4185
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende een oorlogsvloot naar Macassar, Ternate en Palembang.
1789 oktober 13 - 1790 december 17
 
De datering betreft de resolutiedatum.
4186
Van de schepen de Java, Cornelia Adriana en Draak in de Straat Banka.
1790 juni 17 - 1790 september 3
 
4187
Ingekomen missiven van de commandant van het schip Java kruisende tussen de Straat Banka en Palembang.
1790 juli 5 - 1790 augustus 17
 
4188
Minuut-instructies.
1803 oktober 17 - 1804 januari 5
 
Met bijlagen.
4189
Lijsten van aanwezige en benodigde goederen op de in Batavia aanwezige oorlogsschepen.
1703 april 5 - 1703 november 7
1 band
4190
Consumptierekening betreffende het buskruit op het schip Huijs Marquette op een reis van Amsterdam naar Colombo.
1736 januari 16 - 1736 november 15
1 stuk
4191
Stukken betreffende het bewapenen en de inzet van schepen in verband met de Franse dreiging.
1747 december 4 - 1756 mei 4
1 band
4192
Rapport betreffende het weigeren van overleg met de Engelse vice-admiraal Cornish. Met extract-resoluties betreffende de Engelsen tussen 1750 - 1763.
1763 juli 18
1 deel
4193
Staat houdende het aantal oorlogsschepen in Batavia en de gebruikte equipagegoederen over de jaren 1760 - 1784.
circa 1785
1 stuk
4194
Stukken betreffende de inbeslagname en verkoop van de Franse schepen L' Esperance en La Recherche en de daaropvolgende uitwisseling van gevangenen met Frankrijk.
1791 juli 27 - 1795 maart 29
2 banden
Zie ook inv.nr. 4090.
4195
Kopie-advies betreffende het bekoperen van schepen.
[1792]
1 stuk
4196
Stukken betreffende de vijandelijke Franse schepen Coureur en Entreprise.
1792 december 31 - 1794 februari 10
1 band
4197
Instructies voor de kapiteins van oorlogsschepen, voor personeel op Onrust en de kustbatterij.
1793 - 1804 september 28
1 band
4198
Verslag van een Franse aanval op het schip Goede Verwachting bij de Krakatau.
1793 augustus 15 - 1793 augustus 17
1 stuk
4199
Verslagen van krijgsraden gehouden op het schip Zwaan in verband met vijandelijke Engelse en Franse schepen.
1793 september 21 - 1793 december 18
1 omslag
Met bijlagen.
4200
Verslagen van de commandanten van Onrust en Edam betreffende waargenomen vijandelijke schepen.
1793 september 29 - 1794 november 1
1 omslag
4201
Rapporten van de kapitein van het oorlogsschip Hertog van Brunswijck betreffende de staat van schip en bemanning.
1794 oktober 21 - 1795 oktober 20
1 omslag
4202
Staat houdende berekeningen van de waterverplaatsing en het zwaartepunt van het oorlogsschip Schrikverwekker.
eind 18e eeuw
1 stuk
4203
Geleidebrief bij een instructie voor kapitein-luitenant J. van Kewel van de Agent der Marine betreffende de gesloten vrede tussen Frankrijk en Engeland.
1801 november 13
1 stuk
De instructie ontbreekt.
4204
Stukken betreffende de reis van een eskader oorlogsschepen van patria naar Batavia.
1801 december 2 - 1802 november 19
1 omslag
4205-4207
Stukken betreffende het optreden tegen zeerovers langs de kust van Lampong.
1802 - 1803
3 banden, 2 stukken
4205
Bijlagen bij de secrete resoluties betreffende de expeditie door het oorlogsschip Echo. Met kaart van het zeeroversnest aan de rivier de Lampong Poeti.
1802 september 2 - 1802 september 21
2 banden
De datering betreft de resolutiedatum.
4206
Instructies voor commandant F. van der Sande van het oorlogsschip Avonturier betreffende het patrouilleren tussen Lampong en Bantam.
1802 oktober 18 - 1803 oktober 17
2 stukken
4207
. Patrouilles door het schip Patriot 1803 juli 26 - 1803 november 29.
 
4208
Stukken betreffende de verkoop van de restanten van de verbrande oorlogsschepen Revolutie, Pluto en Kortenaar.
1808 januari 16 - 1808 december 2
1 band
4209
Stukken betreffende de inbeslagname van het Portugese schip Madrugade in verband met de verwachte Engelse aanval op het Maleise schiereiland.
1808 december 29 - 1809 mei 25
1 band
Met inhoudsopgave.
4210
Instructie houdende gedragsregels voor de kapiteins van oorlogsschepen met commissie tot het veroveren van buitenlandse schepen.
1809 april 30
1 stuk
Gedrukt
4211
Minuten van uitgaande missiven houdende orders aan de commandanten op Java.
1809 mei 3 - 1809 oktober 24
1 band
4212
Verklaringen afgelegd bij de eerste klerk der generale secretarie, G. Sniet, betreffende de waarneming van Engelse schepen.
1809 juni 22 - 1810 juni 13
1 band