Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Eigendom van land en gebouwen
De onderstaande kaarten behoren tot het archief van de Hoge Regering en zijn beschreven in de Collectie De Haan. In de beschrijvingen wordt verwezen naar de betreffende inventarisnummers.
---
Uitgiftebrieven van land buiten de stad Batavia door de Compagnie.
1730 - 1809
 
Zie inv.nr. 4566 Aanvullingen 2002-2007.
-- - --
Landmeterskaarten van percelen Compagnie's land in en om Batavia, in opdracht van de Hoge Regering gemeten,
1734 december 23 -circa 1800
1 band, 18 bladen
-- - --
Plankaarten voor de bouw of verbouw van gebouwen.
1802 - 1811
4 bladen