Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Handel
4260
Kopie-memorie betreffende de voornaamste in- en uitgaande producten van de buitenkantoren.
eind 17e eeuw
1 stuk
4261-4263
Stukken betreffende de sluikhandel.
1709 - 1779
3 stukken
4261
Extract-resolutie betreffende het verbieden van 'overwalse' handel (met o.a. Boeginezen, Macassaren, Maleiers),
1709 april 30
 
Fragment.
4262
Extract uit het octrooi van de Compagnie over het verbod op de sluikhandel ter regelmatige bekendmaking aan boord van het retourschip Westkapelle,
1743 februari 21
 
4263
Concept-memorie betreffende de 'overwalse' handel,
1779 juli
 
4264
Ingekomen missiven van de buitenkantoren en de Engelse Oostindische Compagnie betreffende de Compagnie van Ostende in oprichting.
1717 maart 1 - 1720 oktober 22
1 band
4265
Memorie van de raden F. Coyett en G. van Imhoff betreffende de zijdeteelt op Java.
1736 maart 30
1 band
Met bijlagen.
4266
Memorie van gouverneur-generaal G. van Imhoff betreffende de jaarlijkse retourvloot.
1747 maart 14
2 banden
Met marginale beschikkingen. In tweevoud
De datering is de resolutiedatum.
Eigentijdse titel van de memorie: 'Bedenkingen over de jaarlijkse retouren uit Indië voor rekening van de Oostindische maatschappije der Vereenigde Nederlanden'.
4267
Stukken betreffende de lading van het schip Nieuw Walcheren op een reis van Batavia naar Perzië (Gamron).
1747 juni 7 - 1747 december 3
1 omslag
4268
Extract-resoluties betreffende de waarde van de Bataviase indigo.
1759 april 24 - 1764 augustus 30
1 band
Met bijlagen en inhoudsopgave.
---
Stukken betreffende de ingekochte stoffen van de Armeense koopman Alexander Latoer.
1761 - 1766
 
Zie inv.nr. 4561B Aanvullingen 2002-2007.
4269
Bijlagen bij de generale resoluties houdende overzichten van de opbrengsten van de peper- en koffieplantages in de omgeving van Batavia.
1766 april 4
1 band
De datering betreft de resolutiedatum.
4270-4274
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende scheepsladingen.
1771 - 1808
4 banden, 1 pak
De datering betreft de resolutiedatum.
4270
1771 oktober 18 - 1773 maart 31
 
4271
1791 september 26 - 1794 augustus 14
 
---
1791 december 6 - 1794 april 8
 
Zie inv.nr. 4517 Aanvullingen 2002-2007.
4272
1796 november 3
 
4273
1805 augustus 2 - 1806 november 22
1 pak
Met inhoudslijsten.
4274
1808 juli 12 - 1808 augustus 29
 
4275
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende de kwaliteit en kwantiteit van diverse goederen in voorraad.
1777 november 5 en 1778 februari 11
1 omslag
De datering betreft de resolutiedatum.
4276-4277
Notariële bevrachtingscontracten betreffende diverse ingehuurde schepen.
1786 - 1795
2 pakken
4276
1786 januari 23 - 1791 maart 14
 
4277
1791 augustus 22 - 1795 augustus 17
 
4278
Stukken betreffende de leveringen van goederen aan de Engelse bezetting van de zuidzijde van het eiland Nieuw-Holland (Australië) met het particuliere schip Waaksaamheijd.
1790 september 10 - 1793 december 3
1 band
4279
Patriase bestellijst ('eis van retouren') voor het jaar 1793.
1791 november 24
1 stuk
4280
Staat houdende de namen van Chinese koeriers, met hun vertrek- en terugkeerdatum, bestemming en aard van de afgeleverde goederen.
1794 december 29 - 1796 augustus 29
1 stuk
---
"Stukken van Heemraden" Stukken betreffende suikermolens in de Ommelanden van Batavia.
1794 - 1795, 1804, 1806
 
Zie inv.nr. 4552 Aanvullingen 2002-2007.
4281-4283
Ladingslijsten van goederen verzonden van Batavia en Java's Noordoostkust naar diverse buitenkantoren.
1801 - 1810
3 banden
4281
1801 september 5 - 1802 augustus 31
 
4282
1802 september 3 - 1803 augustus 31
 
4283
1804 maart 20 - 1810 december 31
 
4284
Stukken betreffende ladingen van (ingehuurde) schepen.
1802 maart 17 - 1803 augustus 23
1 band
4285
Extract-notulen betreffende scheepsladingen.
1803 mei 24 - 1805 januari 15
1 band
Vervaardigd voor de eerste suppoost van de directeur-generaal.
4286
Ingekomen bestellijst ('eis') van de oosterse buitenkantoren (Ternaten, Ambon, Banda en Menado). Met lijsten van verzonden goederen vanuit Semarang.
1808 juni 25 - 1809 november 28
1 band
4287
Bevrachtingscontracten en contract met de pachter van de in- en uitgaande rechten van rijst.
1808 juli 19 - 1809 juni 24
1 band
4288
Extract-resoluties betreffende de katoen- en suikercultuur op Java.
1809 juli 1
1 stuk
4289
Stukken betreffende de ladingen van de particuliere schepen Experiment, Uranus en Thames.
1809 september 21 - 1810 januari 27
1 band