Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Justitie
4290
Extract-resoluties en -missiven betreffende justitiële zaken.
1641 september 23 - 1740 april 26
1 deel
4291-4300
Stukken betreffende onregelmatigheden aan boord van schepen.
1688 - 1809
5 banden, 1 pak, 2 omslagen, 2 delen
4291
De zaak tegen de kapitein van het schip Wapen van Alckmaer.
1688 mei 13 - 1689 maart 19
1 pak
4292
Verklaringen van de bemanning van het schip Delfland betreffende gezagsproblemen.
1733 juni 23 - 1733 oktober 13
1 omslag
4293
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende de dood van de kapitein van het Engelse schip The Panther.
1764 januari 10
 
De datering betreft de resolutiedatum.
4294
De arrestatie van een particulier schipper in de Straat Sunda.
1772 mei 13 - 1772 mei 20
 
4295
De beschuldigingen van de opperchirurgijn naar aanleiding van de vele zieken op het schip Ouwerkerk.
1775 februari 9 - 1775 juli 10
 
4296
De zaak van de kapitein van het schip Jonge Lieve tegen zijn bootsman.
1775 april 29 - 1775 juli
 
4297
De ongeregeldheden op het schip Hindeloopen.
1787 april 30 - 1787 december 27
1 omslag
4298
Verklaringen van de bemanning van het schip Java over het onjuiste beheer van goederen en rantsoenen door de kapitein.
1791 juli 18 - 1792 februari
1 deel
4299
De beschuldigingen van diefstal van een bemanningslid van het oorlogsschip Belgica.
1807 maart 20
1 deel
4300
Het proces te Banda tegen Javaanse bemanningsleden van het oorlogsschip Mandarijn.
1808 november 17 - 1809 januari 12
 
4301-4307
Concept-instructie geredigeerd door raad L. Taillefert, voor de justitiële raden op de buitenkantoren.
1759 februari 6
7 delen
Drie delen. Met inhoudsopgaven.
4301
Deel 1
4302
Deel 1
 
4303
Deel 1
4304
Deel 2
4305
Deel 2
4306
Deel 3
4307
Deel 4
4308-4309
Minuut-secrete missiven aan de Heren Zeventien betreffende vermeende financiële malversaties van de grootkassier J. Bierens en de raad H. Breton.
1783 - 1784
2 banden
Met bijlagen.
4308
Stukken betreffende de tekorten in een aantal negotiepakhuizen te Batavia.
1788 - 1807
 
4309
1784 oktober 27
 
4310-4311
Stukken betreffende de tekorten in een aantal negotiepakhuizen te Batavia.
1788 - 1807
1 band, 1 pak
4310
Westzijdse negotiepakhuizen.
1788 oktober 16 - 1793 november 5
1 band
Met inhoudsopgave.
4311
1791 augustus 31 - 1807 juli 31
 
Met hiaten.
4312
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende inbeslaggenomen vaartuigen bij Bali.
1789 november 6
1 band
Met inhoudsopgave.
De datering betreft de resolutiedatum.
4313
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende de tekorten van de Bank van Lening.
1790 augustus 19 - 1790 oktober 29
1 band
De datering betreft de resolutiedatum.
---
Brief van het Hof van van Holland betreffende de zaak van Hendrik Willem de la Farque, met bijlagen.
1791 november 1
 
Zie inv.nr. 4538 Aanvullingen 2002-2007.
4314
Ingekomen missive van de klerk van het College van Schepenen betreffende gestolen notariële protocollen. Met inventaris van bij deschepenen ingeleverde protocollen in de jaren 1647 - 1792.
1797 december
1 omslag
4315
Rapport betreffende de ondervraging van diverse getuigen in verband met de van laster en hoogverraad beschuldigde generaal-majoor G. Nordman.
1799 april 26
1 band
Met bijlagen.
4316
Concept-rapport betreffende de vermeende financiële malversaties van de hoofdadministrateur J. Goldman.
1810 oktober 7
1 stuk