Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Kerkelijke zaken
---
Getiteld "Papieren rakende het drukken van de Maleijtse Bijbel".
1711 - 1753
 
Zie inv.nr. 4543 Aanvullingen 2002-2007.
---
"Consideratiën over de Godsdienst"; Stukken betreffende een nieuwe opzet van de verspreiding van het Protestantisme in Nederlands Indië.
1777 - 1778
 
Zie inv.nr. 4544 Aanvullingen 2002-2007.
---
Rapporten van kerkmeester Pieter Boockestijn uitgebracht aan gouverneur-generaal Valckenier betreffende de graven en kelders van resp. de afgebroken Nederduitse kerk en de Binnen en Buiten Portugese kerk, met lijsten van graven en grafkelders.
1738 juni 5; 1738 juli 17
 
Zie inv.nr. 4553 Aanvullingen 2002-2007.