Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Munten, maten en gewichten
4317
Repertoria op resoluties en bekendmakingen.
1639 - 1808
1 omslag
4318
Extracten uit resoluties en ingekomen patriase missiven.
1639 juli 11 - 1783 september 23
1 omslag
4319
Stukken betreffende de wisselwaarde van munten en de consequenties voor het opmaken van de negotieboeken naar aanleiding van de order van de Heren Zeventien van 21 oktober 1766 en de resolutie van de Hoge Regering van 31 december 1767.
1766 - 1769
1 pak
4320-4321
Memories betreffende de gangbare munten, maten en gewichten in het octrooigebied.
1768
2 delen
4320
Munten, maten en gewichten.
circa 1768
 
4321
Munten.
circa 1768
 
Met rekenvoorbeelden.