Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Rechten
4322
Extracten uit patriase missiven en resoluties betreffende het gezag van de Hoge Regering over kerkelijke zaken en het invoeren en wijzigen van de Bataviase Statuten.
1631 november 21 - 1766 maart 20
1 band
4323
Extracten uit resoluties, patriase missiven en de Statuten van Batavia betreffende het recht van preferentie van de Compagnie ingeval van schulden.
1640 februari 18 - 1799 juni 25
1 band
4324
Extract-resolutie betreffende de successierechten op goederen van overleden Compagnie-dienaren.
1661 februari 7
1 omslag
Met bijlage
4325
Notariële acten met de Compagnie als partij betreffende haar rechten, schuldbekentenissen van inlandse vorsten, en dergelijke.
1753 augustus 31 - 1805 januari 26
1 band
4326
Bekendmaking betreffende successierechten.
1797 juli 11
2 stukken
Gedrukt. In tweevoud.