Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Scheepvaart
4327-4336
Scheepsjournalen.
1675 - 1803
1 stuk, 9 delen
Gedeeltelijk kopieën.
4327
Van het schip Coevorden van Amsterdam naar Batavia.
1675 juli 10 - 1676 mei 3
 
4328
Van een onbekend schip vertrekkend uit Darmout.
1783 februari 15 - 1783 augustus 6
 
Met navigatieberekeningen.
4329
Van het schip Rosenburgh van Batavia naar Japan en terug.
1788 juni 23 - 1789 januari 16
 
4330
Van het schip Vriendschap van Ambon naar Batavia.
1789 oktober 5 - 1789 december 4
 
4331
Van het schip Hoorn van Batavia naar Macassar. Met verklaringen over de gezondheidstoestand van de bemanning en over de afgeleverde goederen.
1789 december 2 - 1790 mei 28
 
4332
Van het schip Voorschoten van Batavia naar Souratte
1791 september 14 - 1792 januari 17
 
4333
Van het schip Riouw van Pontiana naar Banjermassing.
1791 oktober 8 - 1792 januari 31
 
Kopie
4334
Van het schip Gouverneur-generaal De Klerk naar Vlissingen.
1794 juni 23 - 1794 juni 24
1 stuk
Fragment
4335
Van het schip Vlugge Marsje van Semarang naar Banjermassing.
1802 maart 19 - 1802 maart 29
 
Kopie
4336
Van het schip Heldin van Middelburg naar Batavia.
1802 augustus 9 - 1803 april 13
 
4337-4342
Staten van aangekomen en vertrokken schepen in en uit Batavia.
1681 - 1809
1 band, 1 pak, 1 omslag, 3 stukken
4337
1681 maart 19 - 1692 december 30 en 1700 januari 1 - 1700 juli 4
1 omslag
4338
Over de jaren 1730 - 1737. Met datum van aankomst in patria
[1738]
 
4339
1780 - 1782 en 1787
1 pak
4340
. Schepen van vreemde naties over de periode 14 november 1793 - 23 juli 1794.
1794 juli 24
 
4341
Schepen van Chinezen en Javanen.
1805 januari 5 - 1805 december 31
 
4342
1809 oktober - 1809 december 31
1 band
Met geleidebrief
4343
Aantekeningen betreffende de afmetingen van onderdelen van schepen van verschillende lengten.
begin 18e eeuw
1 omslag
4344
Stukken betreffende de benoeming van commandeurs van de retourvloten.
1734 augustus 24 - 1734 november 30
1 band
4345
Repertoria op notulen, resoluties, besognes, plakkaten en uitgaande missiven naar de buitenkantoren betreffende de scheepvaart en handel.
1741 september 22 - 1774 september 24
2 delen
Met inhoudsopgaven.
4346
Stukken betreffende de verbetering van de schepen ten behoeve van de jaarlijkse retouren.
1743 - 1747
1 omslag
Niet compleet.
4347
Stukken betreffende de bestrijding van zeeroverij.
1743 mei 25 - 1805 november 15
1 pak
4348
Instructie voor de commandeur van het schip Tolsduijn betreffende seintekens en sterktestaat.
1744 oktober 13 en 1747 november 25
2 stukken
4349
Stukken betreffende de rantsoenen, uitrusting en eigendommen van de bemanning op het schip Batavier op een reis van Amsterdam naar Batavia.
1745 december - 1746 juli 25
1 omslag
4350-4361
Algemene instructies en verordeningen ('reglementen').
1746 - 1810
1 band, 1 omslag, 9 stukken, 3 delen
Geschreven en gedrukt
4350
Formulierboek voor de schepen op weg naar Batavia,
[1746]
1 deel
4351
Reglement voor bemanningsleden in dienst van vrije schippers,
1746 oktober 21
 
4352
Instructie voor de prauw-schippers en hun opzichters,
1746 oktober 21
 
4353
Reglementen betreffende de proviandering van schepen en rantsoenen en kostgelden voor schepelingen,
1755 april 11 - 1776 februari 27
1 band
4354
Instructie aan de scheepskapiteins betreffende het verstrekken van rantsoenen bij diverse bestemmingen,
[1756]
1 stuk
4355
Instructies betreffende het aandoen van Kaap de Goede Hoop en de te gebruiken seintekens,
1768 april 22 en zonder datum
2 stukken
4356
Instructie voor de hoofdofficieren-ter-zee,
1768 oktober 10
2 delen
4357
Instructie aan kapiteins van schepen betreffende het rapporteren van ontdekkingen, zoals klippen, banken en droogten,
1771 december 10
 
4358
Minuut-reglement betreffende het in- en uitladen van schepen,
1797 mei [11]
1 omslag
Niet compleet.
4359
Instructie voor de scheepskapiteins betreffende het gebruik van seinen,
eind 18e eeuw
 
4360
Extract-resolutie betreffende te betalen uitvoerrechten aan de landdrost of havenmeester,
1810 september 8
 
4361
Reglement voor de baljuw en de hoofd-administrateur van Batavia betreffende het lokale scheepvaartverkeer,
1810 oktober 17
 
4362
Extract-resolutie betreffende de inspectie van aangekomen schepen op de aanwezigheid van een 'ventilator'.
1771 juli 18
1 stuk
Gedrukt
4363
Inspectierapporten betreffende de diepgang van vertrekkende schepen.
1776 mei 6 - 1787 oktober 10
1 band
4364
Rapporten van de gecommitteerden tot de equipagewerf betreffende de zeewaardigheid van schepen.
1776 september 13 - 1779 december 9
1 deel
Minuut en kopie.
4365-4367
Sterktestaten ('schutrollen') van aangekomen schepen en aantekeningen betreffende aangekomen en vertrokken 'vreemde' schepen.
1780 - 1792
3 omslagen
4365
1780 januari 21 - 1781 augustus 1
 
4366
1787 januari 9 - 1787 december 27
 
4367
1792 januari 19 - 1792 december 30
 
4368
Besluiten van de scheepsraden van de schepen Mentor en Zeebouwer betreffende de genomen maatregelen in verband met de gezondheidsproblemen van de bemanning.
1789 juli 25 - 1790 maart 6
1 omslag
---
Register van papieren welke met het schip d'IJstroom in duplo voor de kamer Amsterdam en Zeeland verzonden worden aan de 1e gezworen klerk ter secretarie te Batavia.
1791
1 stuk
Zie inv. nr. 4579 Aanvullingen 2002-2007.
---
Stukken ingekomen en afkomstig van de Sabandaar en licentmeester, voornamelijk betreffende de uitmoddering van de vrijmanshaven en uitvoer- en invoer vergunningen.
1791 - 1793
1 omslag
in dorso op de stukken; sequester De Jongh, Sabandhaar Vincent, Sanbandhaar Engelhard; rekest aan de Fabriek van Batavia.
Zie inv. nr. 4611 Aanvullingen 2002-2007.
4369
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het door de Compagnie gehuurde en door de Engelsen in beslag genomen Deens particulier schip Graaf Bernstorff.
1793 december 17 - 1811 september 30
3 banden
4370
Lijst van equipagegoederen aan boord van het schip Slot Capelle.
1794 oktober
1 stuk
4371
Stukken betreffende de huur van het particuliere Deense schip Thomas.
1798 juni 25 - 1801 januari 26
1 band
4372
Stukken betreffende de reis van het gehuurde particuliere schip Debora Anthoinetta naar Kaap de Goede Hoop.
1803 augustus 5 - 1804 september 4
2 banden
4373
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de liquidatie van het beschadigde schip Gesina Antoinetta.
1804 januari 12 - 1804 december 26
1 pak
4374
Staat houdende opgave van kleine schepen, eigenaren, schippers en woonplaatsen.
1806 augustus 30
1 stuk