Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Verpachting van rechten
4406
Extracten uit resoluties van de Hoge Regering en extracten uit ingekomen missiven van de Heren Zeventien betreffende verpachtingen.
1695 december 28 - 1776 december 17
1 band
Met inhoudsopgave
4407
Stukken betreffende de opbrengsten van verpachtingen.
1749 - 1760
1 band
Met bekendmakingen.
4408
Minuut-reglement betreffende verpachtingen.
1755 december 15
1 band
Niet compleet
4409
Memorialen van surseance van betaling aan pachters.
1766 - 1769 en 1800 - 1805
2 delen
4410
Journaal houdende financiële aspecten van verpachtingen van diverse rechten.
1772 - 1799
1 deel
4411
Bijlagen bij de generale resoluties houdende requesten van pachters.
1793 december 27
 
Met inhoudsopgave.
De datering betreft de resolutiedatum.
4412
Kopie-memorie van de raad J. Siberg betreffende het advies van de raad A. Mom inzake de verpachting van de toptafels, waag en wajangs aan de luitenant der Chinezen.
1794 januari 10
1 stuk
4413
Bekendmakingen betreffende pachtcondities.
1797 - 1799
1 omslag