Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Overige stukken
4414
Kopie-reisverslag van gouverneur-generaal G. van Imhoff van zijn reis van patria naar Batavia.
1742 september 29 - 1743 mei 28
1 deel
Met een tekening van de Tafelbaai en inhoudsopgave.
De inhoudsopgave correspondeert niet met de inhoud.
4415
Stukken betreffende diverse onderwerpen.
1780 - 1811
1 pak
4416
Lijst van gedrukte stukken (van de Compagnies drukkerij) over de periode;
1795 mei 4 - 1795 augustus 13 circa 1795
1 stuk
4417
Lijst van de benodigde hoeveelheid hout ten behoeve van diverse bouwwerken voor het jaar 1811.
1810 september 20 - 1810 september 25
1 band
Met bijlagen en inhoudsopgave.
---
Lijsten van opgemaakte ordonnanties en gedane aanbestedingen van het civiele bouwdepartement, en eisen van houtwerken van Java en Cheribon.
1810
1 omslag
Zie inv. nr. 4597 Aanvullingen 2002-2007.