Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Facilitering
De rubriek Facilitering beschrijft de losse stukken die betrekking hebben op de eigen organisatie (inv.nrs. 4418-4421) en het personeel (inv.nrs. 4422-4438) van de Hoge Regering. Deze stukken zijn in het verleden aan de reguliere, algemene series onttrokken of daar bewust buiten gelaten. Een veelvoud van het soort stukken dat hier beschreven staat, is ook te vinden in de algemene series, zoals de resoluties, bijlagen bij de generale resoluties, de plakkaten en de diverse series missiven.