Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Facilitering

Organisatie
4418
Stukken betreffende de te verrichten werkzaamheden op het kantoor van de directeur-generaal.
1695 - [1734]
1 band
Met repertorium.
4419
Voorschriften voor (de controle op) de boekhouding van diverse Compagnie-kantoren te Batavia.
1733 januari [30]
1 deel
Niet compleet.
4420
Concept-advies van raad W. van IJsseldijk betreffende de vereenvoudiging van de financiële administratie.
1808 oktober 26
1 deel
Met bijlagen.
4421
Stukken betreffende de landsdrukkerij.
1809 november 22 - 1810 december 31
1 deel